سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

.

هزینه پردازش سفارش(فرآیند درخواست خرید و فروش)[1]

هزینه های فرآیند درخواست خرید و فروش هزینه هایی هستند که به گونه مستقیم با ارائه خدمات بازرگانی در ارتباط می باشد و شامل اقلامی زیرا عضویت در بورس ، اجاره فضای بورس ، هزینه های کامپیوتری ، هزینه های خدمات اطلاعاتی و هزینه های نیروی کار (حقوق و دستمزد) و هزینه های فرصت وقت بازار گردان ها می باشد. [1]

ازآنجا که این هزینه ها در کوتاه مدت تا حد زیادی ثابت می باشد ، سهم آنها در اندازه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با افزایش حجم مبادلات کاهش می یابد.افزایش حجم معاملات سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام می گردد.اما این ارتباط به دلیل این واقعیت که بازار گردان ها بازار ها را در بیش از یک سهم ایجاد می کنند ممکن می باشد تا حدی مبهم باشد .به علاوه در یک بازار شدیدا رقابتی اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهم بایستی برابر با هزینه نهایی مورد انتظار فراهم کردن نقدینگی باشد.در چنین شرایطی فرایند خرید و فروش می تواند غیر مرتبط باشد. [1]

هزینه نگهداری موجودی[2]

هزینه هایی می باشد که یک بازار گردان به دلیل مسئولیتی که در تجهیز سرمایه گذاران  به فوریتهای مبادله (نقد شوندگی) دارد ، متحمل می گردد.در این باره دو امر بدیهی هست : هزینه فرصت از دست رفته ناشی از نگهداری موجودی سهام توسط بازار گردان ها و ریسک مربوط به نوسانات ارزش موجودی به دلیل تغییرات قیمت سهام.با در نظر داشتن هزینه وجوه بازار گردان ها کوشش می کنند که جایگاه ها[3]  را قبل از بسته شدن معاملات روزانه کاهش و یا کلا واگذار نمایند.اگر موقعیتها در همان روز باز و بسته شوند هزینه نهایی تامین مالی صفر خواهد بود. اما اگر سهام برای یک شبانه روز نگهداری گردد ، امکان سود یا زیان هست. اگر در طول روز ترجیح درخواست مشتریان بر خرید باشد ممکن می باشد بازار گردان به گونه کامل با کمبود موجودی مواجه گردد ، که این امر منجر به ایجاد سود خواهد گردید.به تعبیری دیگر به نظر می رسد نوسانات تغییر قیمت اثر آشکاری بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بگذارد. [1]

بازار گردان ها می توانند ارزش موجودی سهام را با بهره گیری از قراردادهای رسمی مربوط به اوراق بهادار تضمین شده و یا دیگر اوراق بهاداری که تغییرات قیمت آنها همبستگی زیادی با تغییرات قیمت اوراق بهادار موجود در موجودی ها داشته باشد ، تضمین نماید.به هر حال مصون سازی بدون هزینه نخواهد بود و به عوامل دیگر مانند نوسانات قیمت سهام موجود در موجودی سهام بازار گردان ها بستگی دارد ، ریسک تغییر قیمت بالاتر منجر به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالاتر خواهد گردید. [1]

[1] Order Processing Cost

[2] Inventory Holding Cost

[3] Positions

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …