سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

مهارت­های سطوح برتر تفکر

 

در واقع، تعاریف متعدد و گوناگونی از مهارت­های سطوح برتر تفکر توسط متخصصان علاقمند به این زمینه، ارائه شده می باشد. نمونه زیر را در نظر بگیرید :

“مهارت­های سطوح برتر تفکر شامل تغییر و دگرگونی اطلاعات و ایده­هاست . این تغییر شکل و دگرگونی زمانی[1] اتفاق می­افتد که دانشجویان نظرات، ایده­ها و حقایق را تجربه و تحلیل کرده، ترکیب می­کنند و به ترکیب کردن، تعمیم دهی، تبیین یا دستیابی به بعضی نتایج و تفاسیر می­پردازند. دستکاری اطلاعات و ایده­ها از طریق این فرآیندها، به دانشجویان اجازه می­دهد تا مسائل را حل کنند، به ادراک دست یابند و معانی جدیدی را کشف کنند” (تامی1، 2005).

مک دیویت [2](1993) می­گوید ” مهارت­های سطح برتر شامل تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی می باشد و مستلزم تسلط بر سطوح پیشین مانند به کارگیری قوانین عادی در ارتباط با مسایل و معضلات مشابه یا جدید می­باشد”. به علاوه، مک دید[3] (1995) مهارت­های سطوح برتر تفکر را چنین تعریف می­کند فرآیند فکری منظم تصور، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و یا ارزیابی فعالانه و ماهرانه اطلاعات جمع آوری شده یا تدوین شده از طریق نظاره، تجربه، تفکر، استدلال یا ارتباط به عنوان مبنایی برای باور و اقدام می­باشد.

همچنین، مهارت­های سطوح برتر تفکر به عنوان درک حقایق، مفاهیم، اصول و رویه­ها (هالادینا[4]،1997)، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی (بلوم[5]، 1956) تعریف شده می باشد.

تفکر سطح برتر، تفکر انتقادی یا راهبردی نیز نامیده میشود و به عنوان توانایی بهره گیری از اطلاعات برای حل مسائل، تجزیه و تحلیل استدلال­ها، بحث و گفتگو در مورد مسائل و موضوعات یا پیش­بینی کردن تعریف می­گردد (آندربیک، بورگ و پیترسون [6]، 1993؛ ونگلینسکی[7]، 2002). این تفکر، شامل مطالعه فرض­ها و ارزش­ها، ارزیابی مدارک و شواهد و ارزیابی نتایج می­باشد (پترس[8]، 2005).

با در نظر داشتن این تعاریف ارائه شده از مهارت­های سطوح برتر تفکر ، محقق نتیجه می­گیرد که مهارت­های سطوح برتر تفکر فرآیندهای ذهنی هستند که دانشجویان برای فعال کردن و به کار انداختن اذهان خود به مقصود درک معنای پنهان اطلاعات، تشخیص روابط بین ایده­ها و نظرات، کشف اصول و قوانین، تجزیه و تحلیل و طبقه­بندی، ارائه و ترکیب نظرات جدید، ارزشیابی و قضاوت، بایستی از آن برخوردار باشند.

 

[1] . Tomei

[2] . Mc Davitt

[3] . Mc Dade

[4] . Haladyna

[5] . Bloom

[6] . Underbakke , Borg & Peterson

[7] . Wenglin sky

[8] . Petress

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.