سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

برای بسیاری از افراد پیش می‌آید که هنگام بازگشت به خانه، کالایی را در دست دارند، که از قبل قصدی برای خریدش نداشته‌اند. خرید آنی جنبه‌ای مشخص و گسترده از سبک زندگی مصرف‌کننده در جوامع مختلف می باشد و از همین‌رو موضوع پژوهش بسیاری از محققین رفتار مصرف‌کننده در کشورهای مختلف قرار گرفته می باشد. موضوع تفاوت‌های فردی در خرید آنی، رویکردی نسبتا جدید می باشد که تب‌و‌تابی نو در این حوزه ایجاد کرده می باشد. پژوهش پیش‌رو با هدف مطالعه ویژگی‌های فردی تاثیرگذار بر تمایل به خرید آنی و با بهره گیری از ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و سناریو به رشته تحریر در آمده می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و اندازه نمونه 376 نفر می‌باشد. تکنیک آماری مورد بهره گیری، مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس بوده می باشد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که متغیرهای شخصیتی وظیفه‌شناسی، سازگاری، روان‌رنجورخویی بر تمایل کلی به خرید آنی، درگیری ذهنی و تمایل کلی به خرید آنی بر تمایل به خرید پوشاک و تمایل به خرید آنی پوشاک نیز بر تصمیم خرید آنی پوشاک موثر بوده‌اند..

 

 

واژه های کلیدی: : ارزیابی هنجاری، خرید آنی، درگیری ذهنی، رفتار مصرف‌کننده، شخصیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1- اهداف پژوهش:

1-1-1- هدف اصلی

هدف‌کلی پژوهش پیش رو،  مطالعه تاثیر عوامل فردی و شخصیتی بر رفتار خرید آنی محصول معین (پوشاک) می باشد.

1-1-2- هدف کاربردی

توسعه دانش کاربردی در حیطه رفتار مصرف‌کننده از طریق شناسایی و درک بهتر عوامل شخصیتی موثر بر رفتار خرید آنی.