سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان

از آن جا که بهبود عملکرد افراد سازمان موجب ایجاد نیروی عظیمی می­گردد که خود از بسیاری از برنامه های فرصت رشد طرفداری می­کند، ازاین رو بیشتر سازمان­ها رو به سیستم ارزیابی عملکرد آورده­اند. ارزیابی عملکرد کارکنان می­تواند موجب آگاهی از اندازه پیشرفت در بهبود عملکرد وموجب تحرک حس کنجکاوی، پرسش و چالش در مورد روش انجام کارها و نحوه تخصیص منابع می­گردد(خوشوقتی ،1385)در نتیجه انگیزه و فرصت ارزیابی برای ارتقا کیفیت عملکرد واحدها و گروه ها را فراهم می­آورد.سازمان به مقصود آگاهی از اندازه مطلوبیت و کیفیت فعالیت خود به خصوص در محیط های بسیار پیچیده و پویای امروزی، نیازمند یک سیستم جامع استراتژیک ارزیابی عملکرد می باشد.(سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ،1382)ازسوی دیگر فقدان یک سیستم جامع استراتژیک ارزیابی عملکرد سازمانی به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط تلقی گشته که خود پیامدهای ناگواری برای سازمان در بردارد. کهولت و نهایتا اضمحلال سازمانی مانند این پیامدها می باشد. ممکن می باشد بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود اما مطالعات نشان می دهد فقدان سیستم کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیرممکن می نماید که سرانجام به پدیده مرگ سازمانی منجر می گردد. (طبرسی، 1378)

6-1-2  اهداف اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان

اولین و مهمترین هدف آگاه ساختن کارکنان از نحوه کارکردن، بجای آوردن وظایف و مسئولیت ها و رفتارهای آنان می باشد. در کنار این هدف مهم ، هدف های دیگر نیز به تبیین زیر مورد­­­نظر می باشد:

 • تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان
 • ایجاد شیوه صحیح نقل و انتقالات و ترفیعات و انتصابات
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ایجاد یک نظام منطقی تشویق و تنبیه
 • تهیه طرح های پرداخت بر اساس بهره وری
 • طراحی صحیح مشاغل
 • وضع نارسایی های مربوط به شیوه ها
 • نیرویابی ، جذب وگزینش
 • تقویت نظام ارتباطی میان مدیران وکارکنان درسازمان
 • ایجاد عدالت استخدامی (ابطحی، 1385؛ 268 )

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

 • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان