سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت مطالعه استرس

در واقع ساده ترین و آشکارترین اثر روانی استرس به صورت نارضایتی از شغل پدیدار می­گردد اما با این حال، استرس به صورت سایر حالت های روانی نیز پدیدار می گردد. اضطراب، خستگی و طفره رفتن از کار از این نوع­اند. (رابینز ، 1376 ؛ 187) یکی از دلایلی که امروزه مطالعه استرس در مدیریت منابع انسانی اهمیت یافته هزینه هایی می باشد که به خاطر استرس به سازمان ها تحمیل می گردد. هزینه های ناشی از روحیه پایین ، عدم رضایت ، کیفیت پایین ، غیبت ، نارضایتی ، و مواردی از این قبیل ، هزینه هایی می باشد که در نتیجه استرس به سازمان وارد می گردد. در حدود 75 درصد خسارات و ضررهای کار پیامد استرس در سازمان می باشد.(Macy and Mirvis ,1976 ,212-226 )

4-2-2 تاریخچه

استرس از آغاز زندگی بشر ، روی کره خاکی وجود داشته می باشد. بشر از زمان غارنشینی نیز دچار استرس و فشارهای محیطی بوده می باشد مانند حمله حیوانات وحشی و گرما و سرما و… که از انواع استرس هاست ؛ پس نمی توان برای فشار روانی قید زمان را قائل بود اما نوع و اندازه درگیری­ها با در نظر داشتن اقتضای حال تفاوت داشت برای مثال با اتکا به به کتب آسمانی مانند قرآن مجید و انجیل و تورات ؛ حضرت آدم زمانی که میوه ممنوعه را تناول نمود و از بهشت رانده گردید،پشیمانی و ندامت او نخستین جریان استرس­زا بود.(عددپور ،1390؛ 47)

اما در شکل امروزی واژه استرس یا تنیدگی  به معنای نیروی فشار و اجبار می باشد و از زبان انگلیسی در زبان­های مختلف با همین لفظ به کار گرفته شده می باشد و منشا آن کلمه لاتین  به معنای در آغوش گرفتن ، فشردن و باز گشودن می باشد؛Stpingeneیعنی رفتارهایی که با احساسات متضاد همراهند. همچنین اصطلاح درماندگی و استیصال نیز از این کلمه نشات گرفته می باشد.(استوار،35،1377) بعضی دیگر منشا این کلمه را  در علوم مهندسی و معماری اظهار نموده­اند.وقتی یک جسم بین دو فشار قرار می­گیرد و به حدی از طرفین فشار وارد می­گردد که شی متلاشی می­گردد در فیزیک می­گویند به جسم استرس وارد شده می باشد. عبارت دیگر در فیزیک؛ استرس به عنوان فشار وارده بر شی در واحد سطح به کار می رفت.

اما معنی اصلی این کلمه ، دست کم به قرن 15 میگردد که در واژه انگلیسی آکسفورد به معنای فشار ،تنش و کنش فیزیکی آمده می باشد. در سال 1704 این واژه برای توصیف بدبختی و سختی به کار گرفته گردید(مارتین شفر، 1704، 19) در قرن نوزدهم معنای استرس بطور کلی  دگرگون گردید بطوری که استرس بیش از یک تجربه منفی بلکه به عنوان یک نیرو، فشار، تنش یا کوشش قوی فردی که با شی یا فرد دیگر یا قدرت های ذهنی و عضوی خود در تماس باشد اظهار گردید(هنکل، 1974)در سال 1913 میلادی گاسیبر مفهوم واکنش را عنوان نمود وبه  نظر او واکنش پاسخ های عاطفی در برابر حادثه می باشد.

در سال 1933 والتر کانن با ارایه مفهوم هموستازی بحث نوینی را در استرس پایه گذاری نمود و این اصطلاح را این گونه توصیف نمود “یک پاسخ پیچیده سیستم عصبی ( مرکز سمپاتیک) در حیوان وانسان در برابر سرما ، کمبود اکسیژن ، پایین بودن قند خون و پایین بودن فشار خون”.

درسال 1936 دانشمندان استرس را نوعی نیرو دانستند تا اینکه هانس سلیه دانشمند و محقق کانادایی مفهوم جدیدی از این واژه در علم پایه گذاری نمود و پس از آن نیز در دهه دوم و سوم قرن هشتم این عبارت با تعاریف فراوانی همراه گردید و مدت ها برای توصیف رفتار تجربه شده فرد به کار می رفت.

در اینجا لازم به نظر می رسد که سه مفهوم اصلی این نظریه یعنی ارزش ـ ابزارـ انتظار تبیین داده گردد.

ارزش. مقصود از ارزش اهمیت و اولویتی می باشد که پیامد خاصی برای فرد دارد. مطلوبیت مورد انتظار یا پاداش و یا پیامد از نظر خود فرد مهم می باشد نه دیگران (قلی پور، 1386؛82). ارزش در مقیاسی از 1ـ (نتیجه بسیارنامطلوب) تا1+ (نتیجه کاری بسیارمطلوب) قراردارد. (چرمرهون و همکاران، 1995؛75)

ابزار. پیامدها را می توان در زنجیره ای د رنظرگرفت که درآن پیامدهای رده اول ابزار تحقق پیامدهای رده دوم اند. استادیاری که عملکرد بسیار بالایی (پیامد رده اول) از خود نشان میدهد، در جهت نیل به مرتبه ی دانشیاری (پیامدراه دوم) می باشد. یعنی عملکرد بالا ابزاری جهت تحقق دانشیاری می باشد.

انتظار. کوشش های فرد برای نیل به پیامدهای رده اول و به بیانی دیگر احتمال منجر شدن کوشش خاص به پیامد رده ی اول خاص می باشد. درحالی که ابزاری بودن، پیامدهای رده اول را به پیامدهای رده دوم مرتبط می سازد، به بیانی دیگر به اندازه منجر شدن پیامد رده اول به پیامد رده دوم دلالت دارد. علاوه بر مضامین انگیزشی(منجرشدن کوشش به پیامد رده اول )، نظریه انتظار در فهم همسویی اهداف سازمانی و فردی نیز موثر می باشد. وقتی اهداف سازمانی برآورده نمی گردد، ممکن می باشد به این دلیل باشد که اهداف فردی ارزش و اهمیت بالایی برای فرد ندارند یا اینکه پیامد رده اول (عملکرد بالا) ابزار نیل به پیامد رده ی دوم (دانشیاری) امنیت و هم سویی بین این ها در نظر فرد وجود ندارد(قلی پور،1386؛85ـ83)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان