سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف شاخص­های ارزیابی عملکرد کارکنان

درخصوص اینکه برای انجام ارزیابی عملکردکارکنان چه ویژگی ها، رفتارها و خصایصی را بایستی مورد ارزیابی قرار داد در این قست به ارائه نظریه ها و انواع دسته بندی های مختلف صورت گرفته از منابع مختلف تهیه شده ارائه می گردد.

چه چیزی ؟

 • عملکرد: در این بخش سه چیز بایستی مورد ارزیابی قرارگیرد. سنجش بازدهی، سنجش کارایی، سنجش کارآمدی (موثربودن)دراین مرحله اندازه بصیرت، پژوهش، دانش و کوشش وکوشش فرد به گونه نسبی ارزیابی می گردد.
 • رفتار و خصایص انسانی: در این بخش مقصود ارزیابی شخصیت فرد نیست بلکه تعدادی از ویژگی های بارز و عینی می باشد که اولا تاثیر مستقیم درکار و رسیدن به هدف سازمان دارد و ثانیا تا حدودی به صورت کامل قابل سنجش می­باشد.
 • توانایی و استعداد: استعداد کارکنان به این جهت بایستی مورد ارزیابی قرارگیرد که بتوان با کشف توانایی های بالقوه و بالفعل آنان، مسیرحرکت شغلیشان را درجهت رشد فرد و سازمان طراحی و تدوین نمود.
 • سرپرستی و قدرت رهبری: توانایی فرد در ایجاد و حفظ ارتباط صحیح با زیردستان و قدرت شناخت معضلات کارکنان و بطورکلی اعمال وظایف خاص مدیریت.

چه اطلاعاتی ؟

 • دانش مرتبط به شغل ، صنعت و سازمان
 • مهارت ها : اندازه چیرگی در انجام وظایف
 • رفتارها : الگوهایی که به محیط مربوط می گردد سبک ها یا ویژگی های شخصیتی و خصوصی افراد را مورد سنجش و ارزیابی قرار ندهند.

بطور کلی شاخص هایی که برای ارزیابی عملکرد به کاربرده می گردد، بایستی خصوصیاتی داشته باشند که بهره گیری از آن ها دقت و صحت و اثربخشی فرآیند ارزیابی را افزایش دهد. (جوکار،1391؛58). این خصوصیات عبارتند از:

 • بتوان به آن اعتماد نمود: یعنی اندازه گیری شاخص در زمان های متفاوت، کم و بیش نتایج یکسانی را عاید سازد.
 • تفاوت هایی که از نظر عملکرد میان مدیران هست، تشخیص داده ، آن ها را از یکدیگر مجزا نماید.
 • متصدی شغل قدرت تاثیرگذاری بر آن را داشته باشد.
 • برای کسانی که بوسیله آن ارزیابی می شوند ، قابل قبول باشد.
 • سیستم ارزیابی عملکرد هنگامی می تواند موثر باشد که از شاخص های واقعی-که ارتباط مستقیم با شغل دارند- بهره گیری گردد.
 • شاخص مورد نظر بایستی متناسب با فرد وسازمان باشد.
 • شاخص عملکرد بایستی کاربردی باشد.
 • شاخص هایی که به کار می طریقه بایستی شامل همه رفتارها و نتایج انجام کار باشند.

فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان حداقل در سه حوزه با استعدادیابی مرتبط می گردد و برآن اثر می گذارد ، اول در زمان ارزیابی رفتار و عملکردکارکنان (مرحله کشف ) دوم در زمان رائه بازخورد به کارکنان (مرحله آشکارسازی و استخراج) و بالاخره سوم در زمان مربیگری که مرحله پرورش استعدادها می باشد و استعدادهای بالقوه کارکنان را به قطعیت در می آورد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

 • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان