سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-       ضرورت و اهمیت پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در عصر امروزی، نیاز به تفکر تحلیلی، خلاق و انتقادی، هم در بعد علمی و هم در بعد کارکردی در جهت دستیابی دانشجویان به موفقیت روز به روز از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می­گردد. در گذشته جامعه بر این باور استوار بود که استادان بایستی مهارت­های تفکر سطح بالاتر را آموزش دهند، اما شواهد تجربی اندکی هست که نشان دهد کدام استادان بطور مستمر و فعال در این مسئله درگیر هستند، در جهت بهبود قوه تفکر دانشجویان کوشش می­کنند و یا با اطمینان کامل این امر را وظیفه و رسالت اصلی خویش تلقی می­کنند. بعضی مربیان و استادان بر این باورند که علیرغم اهمیت مهارت تفکر، جامعه فرصت‌های اندکی را برای این امر فراهم می‌سازد (ورنن[1]، 1996). به گفته‌ی اگان[2] (1996)، آنها (دانشجویان) شانس‌های خود را (در جهت بکارگیری مهارت­های تفکر در محیط اجتماعی) از دست می‌دهند.

به هر حال آموزش تفکر در سطح بالا، منجر به تسهیل امر مواجهه فراگیران با چالش­های متعددی که احتمالأ در زندگی شخصی، شغلی و زندگی شهروندی در پیش رو خواهند داشت، می­گردد و پیامد آن نیز پرورش فراگیرانی مستقل خواهد بود که بتوانند با تحولات به صورت منطقی مواجه گردند (نوشادی، 1388). و از سوی دیگر مروری اجمالی بر حوزه برنامه درسی نشان می­دهد که در مورد هر یک از انواع برنامه درسی، مطالعات مختلفی انجام گرفته و نظریات متفاوتی مطرح شده می باشد (اورنشتاین و هانکینز[3]، 1996). اما در این بین، برنامه درسی اجرا شده آن گونه که بایستی مورد توجه قرار نگرفته می باشد و در مورد آن پراکندگی آراء هست (فتحی واجارگاه، 1384).

درآموزش عالی کشورهای مختلف، برنامه­های درسی معمولا به صورت قصد شده می باشد و آن چیز که کمتر مورد توجه قرار گرفته، برنامه درسی اجرا شده توسط مدرسین و برنامه درسی تجربه شده توسط دانشجویان می باشد که از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد (لوئن[4]، 2008). وضع موجود برنامه­های درسی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پاسخگوی شرایط و نیازها نیست اما ضرورت تجدید نظر و بهبود برنامه درسی دوره کارشناسی از حیث ساختار، روش آموزش و روش ارزشیابی آموخته­ها بیش از دوره کارشناسی ارشد و دکتری می باشد (عارفی، 1384). متأسفانه به‌ رغم اهمیت برنامه‌های درسی در مؤسسات آموزش عالی، اندازه در نظر داشتن آنها کافی نیست و حتی کوشش و همّت لازم برای مطالعه، ارزشیابی، اصلاح و تغییر آنها، در دستور کار قرار نگرفته می باشد (استارک[5]، ۱۹۹۷). برنامه درسی مبتنی بر تفکر نیازمند مدلسازی پایدار بوسیله تدریس حرفه­ای مناسب با شرایط محیط یادگیری و یادگیری بواسطه عملکرد می­باشد (سیل[6]، 2001). بدین جهت برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی مبنای ارزیابی در پژوهش حاضر قرار گرفته می باشد.

اما تفکر ارزشمند در محیطی که با ارزش­ها و اولویت­ها برای یادگیری مؤثر احاطه شده بهتر رشد خواهد نمود، شکل خواهد گرفت (سیل، 2001). کووه[7] و همکارانش (2005) شرایط مشخصه­ی یک محیط دانشگاهی حمایتی را تأکید سازمانی بر طرفداری­ از دانشجویان برای موفقیت­های اجتماعی و تحصیلی و توسعه فعالیت­های مثبت و روابط اجتماعی در میان گروه­های مختلف، کمک به آنان برای مواجه با مسئولیت­های غیر آموزشی ذکر نموده­اند. موارد ذکر گردیده که بر اساس مفهوم محیط حمایتی دانشکده و دانشگاه می­توانند مورد مطالعه قرار گیرند، از اهمیت قابل توجهی در مباحث آموزش، موفقیت فردی و اجتماعی و همچنین یادگیری مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دارند.

مطالعه کیفیت برنامه درسی، به ویژه برنامه درسی اجرا شده می‌تواند در بسیاری از زمینه‌های آموزش و بهبود کیفیت سایر فرایندهای تحصیلی و آموزشی مفید واقع گردد. در زمینه مطالعه این نوع برنامه، اطلاعاتی زیرا ساختار و ویژگی‌های برنامه درسی اجرا شده در هر یک از دانشکده‌ها و زیرشاخه‌های آموزشی دانشگاه، وضعیت موجود برنامه درسی و جایگاه آن نسبت به برنامه‌های درسی آرمانی، و بسیاری اطلاعات دیگر در اختیار محقق قرار می‌گیرد.

با بهره گیری از داده‌های به دست آمده از این مطالعات، مدیران و قانون­گزاران می‌توانند با اطلاع از وضعیت برنامه درسی اجرا شده کنونی، نسبت به تدوین برنامه­هایی کاربردی­تر و دارای تاثیر اقدام نمایند. همچنین، مطالعه کیفیت محیط حمایتی دانشکده‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در شناخت قابلیت‌ها و نقاط ضعف موجود در هر دانشکده اعمال کند. محقق در طول مطالعه محیط حمایتی یک دانشکده، با ویژگی‌های ساختاری و آموزشی یک دانشکده آشنا شده و تأثیر هر یک از این ویژگی‌ها را در بهبود وضعیت آموزشی و خدماتی ارائه شده در آن دانشکده مورد مطالعه قرار می‌دهد.

[1] -Vernen

[2]– Ogan

[3] -Orneshtain and Hankinz

[4] -Loen

[5] – Stark

[6] – Sale

[7] -Kuh

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.