سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از مباحث و تئوری های مرتبط با تئوری مبتنی بر منابع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از زمان ارائه و طرح تئوری مبتنی بر منابع ، محققانی که در حوزه ها و  مباحث مختلفی مطالعه و پژوهش داشته اند کوشش در ترکیب و برقراری ارتباط با این تئوری به مقصود دستیابی به مزیت رقابتی نموده اند. مقالات متعددی در زمینه های مختلف در حوزه مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، بازاریابی و سایر حوزه ها با رویکرد مبتنی بر منابع نگارش یافته و چاپ شده می باشد. یکی از مباحثی که با رویکرد مبتنی بر منابع مورد توجه و مطالعه قرار گرفته می باشد بحث مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) می باشد. مک ویلیامز و سیگل[1] [55] به تحلیل و مطالعه خلق و دستیابی به      ارزش های اجتماعی و خصوصی بوسیله ی سازمان هایی که استراتژی های CSR را انتخاب        می کنند، پرداخته و با یکپارچه کردن تئوری مبتنی بر منابع، CSR و مدل های اقتصادی از تدارک خصوصی از کالاهای عمومی[2] ساختاری برای تعیین ارزش های استراتژیک CSR فراهم نموده اند  .[46]مطالب تکمیلی در خصوص این مبحث پس از مطالعه مفاهیم و تعاریف مربوط به CSR به صورت کامل اظهار خواهد گردید.

یکی دیگر از مباحث مطرح، خلق مزیت رقابتی از طریق ذینفعان و بر اساس تئوری مبتنی بر منابع می باشد. هر سازمانی نیازمند مدیریت ذینفعان و ارتباطات آنها جهت دستیابی به منابعی می باشد که مزیت رقابتی برای آن ایجاد می کنند. تئوری ذینفعان بر اساس نظر دونالدسون و پرستون[3] [56] این گونه بحث می کند که مدیریت این ارتباطات بسیار حیاتی بوده و در مرکز انتقال ارتباط از یک مبادله ی تعاملی به یک فرآیند ارتباط ای قرار دارد. موضوع قابل بحث آن می باشد که سازمان ها بایستی از یک روش تعاملی که مستلزم مبادله ی کالاها و خدمات با پول می باشد به یک فرآیند ارتباط ای که در عدالت و انصاف، اعتماد و منافع متقابل ریشه دارد حرکت کنند. خلق یک فرآیند ارتباط ای باعث   می گردد که فرصت دستیابی به منابع نادر، ارزشمند، تقلید ناپذیر و غیر قابل جانشین  که عوامل ایجاد مزیت رقابتی می باشند، فراهم گردد. حاصل این مساله تولید محصولات با کیفیت بهتر و یا قیمت پایین تر خواهد بود که در نهایت به سود بیشتر سازمان و بالتبع ذینفعان مانند مشتریان خواهد انجامید.

[1] McWilliams & Siegel

[2] Private provision of public goods

[3] Donaldson & Preston

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان