سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان

اولین و مهمترین هدف آگاه ساختن کارکنان از نحوه کارکردن، بجای آوردن وظایف و مسئولیت ها و رفتارهای آنان می باشد. در کنار این هدف مهم ، هدف های دیگر نیز به تبیین زیر مورد­­­نظر می باشد:

 • تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ایجاد شیوه صحیح نقل و انتقالات و ترفیعات و انتصابات
 • ایجاد یک نظام منطقی تشویق و تنبیه
 • تهیه طرح های پرداخت بر اساس بهره وری
 • طراحی صحیح مشاغل
 • وضع نارسایی های مربوط به شیوه ها
 • نیرویابی ، جذب وگزینش
 • تقویت نظام ارتباطی میان مدیران وکارکنان درسازمان
 • ایجاد عدالت استخدامی (ابطحی، 1385؛ 268 )

مک گریگور (1383) سه هدف عمده برای نظام های ارزیابی ذکر می کند که عبارتنداز :

هدف اداری : نتایج حاصل از ارزیابی در تعیین حقوق، ارتقا و تنزل، جابه جایی وخاتمه خدمت به کار می­طریقه. از آن جا که عملکرد هر فرد تا حد زیادی پیامد چگونگی مدیریت بر اوست، مطالعه تأثیر عملکرد کارکنان در دستیابی اهداف اداری پیچیده تر می­گردد. مک گریگور نتیجه می­گیرد که ارزیابی عملکرد را نمی­توان برای ساماندهی حقوق، ارتقا، جابه جایی و خاتمه خدمت ابزاری کامل دانست.

هدف اطلاعاتی : ارزیابی، وسیله­ای مناسب برای آگاهی افراد از جایگاه خود می باشد. یکی از ویژگی­های بشر این می باشد که انتقاد را به راحتی نمی­پذیرد و به تعبیری تمایل دارد موفقیت­هایش را به عوامل داخلی مانند استعداد و توانایی خود نسبت دهد و شکست­های خود رابه عوامل خارجی مانند شانس و شرایط محیطی منسوب کند. شاید بتوان انتقادات مثبت را با روشی اثربخش منتقل نمود، اما انتقال انتقادات منفی به گونه­ای که زمینه ساز واکنش تدافعی فرد نشود کاری دشواراست.

هدف انگیزشی: منطقی می باشد که با یادآوری خطا و لغزش فرد، انگیزه­ای اثربخش برای دگرگون کردن رفتار او پدید خواهیم آورد. اما روشن می باشد تا هنگامی که او این داوری منفی را بپذیرد و با آن  هم رای نباشد، چنین انگیزه­ای پدید نخواهد آمد. (زارع ، 1392؛18) بایستی توجه داشت که هدف نهایی ارزیابی عملکرد کارکنان، مبادله اطلاعات بین ارزیاب و کارکنان در جهت جلوگیری از عملکرد نامطلوب اصلاح آن و تشویق عملکرد مطلوب کارکنان می باشد. به این مقصود بایستی در جلسه ارزیابی دقت نمود که حرکت در جهت نتیجه گیری از مباحث باشد(سیدجوادین،1381)

7-1-2 تعریف شاخص­های ارزیابی عملکرد کارکنان

درخصوص اینکه برای انجام ارزیابی عملکردکارکنان چه ویژگی ها، رفتارها و خصایصی را بایستی مورد ارزیابی قرار داد در این قست به ارائه نظریه ها و انواع دسته بندی های مختلف صورت گرفته از منابع مختلف تهیه شده ارائه می گردد.

چه چیزی ؟

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

 • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان