شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

 • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان

 

 

4-1  گزاره های پژوهش

1-4-1 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر معنا داری دارد.

 

فرضیه های فرعی

 • استرس شغلی بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.
 • استرس شغلی با بی تفاوتی سازمانی ارتباط معناداری هست.
 • بی تفاوتی سازمانی با عملکرد سازمانی ارتباط معناداری هست.
 • بی تفاوتی سازمانی ارتباط ی، بین استرس شغلی و عملکرد کارکنان را تعدیل می کند.

 

2-4-1  سوالات پژوهش

 • استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟
 • استرس شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟
 • بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟
 • بی تفاوتی سازمانی عامل تعدیل کننده تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان دارد؟

 

5-1  چارچوب کلان نظری پژوهش:

با کمی جستجو در پایگاههای داده موجود و در مقالات و نشریات و پایان نامه های داخلی متوجه خواهیم گردید که با این که در زمینه استرس شغلی و ارزیابی عملکرد و بی تفاوتی سازمانی بصورت مجزا پژوهش­های زیادی انجام گرفته می باشد اما هیچ پژوهشی که به صورت مستقیم به مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان پرداخته باشد، وجود ندارد. در فصل دوم بخش پیشینه پژوهش ، بعضی پژوهش ها که در ارتباط با استرس شغلی بر ارزیابی عملکرد کارکنان و همچنین بی تفاوتی سازمانی انجام شده، اظهار می گردد.

با عنایت به اینکه در پژوهشهای گذشته_نه در ایران نه در جهان_ به گونه همزمان تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد و همچنین با توجه

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

 • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان