سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

نمونه­ آماری

نمونه­ آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه­ آماری که اظهار کننده­ ویژگی­های اصلی جامعه باشد . تعداد نمونه پژوهش حاضر که با بهره گیری از نمونه­گیری حذفی انتخاب شده می باشد           108  شرکت می باشد. به این شکل که شرکتهای عضو هر گروه صنعت بایستی ویژگی­های زیر را داشته باشند:

  • تا پایان اسفند 1383 در بورس پذیرفته شده باشند.
  • به مقصود افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد؛
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • طی دوره مورد نظر تغییر فعالیت و یاتغییر سال مالی نداده باشند؛
  • غیر از بانک ها ، شرکتهای سرمایه گذاری یا واسطه مالی ، لیزینگ، بیمه ای و این قبیل نباشند؛
  • شرکتها از اعضای هولدینگ صنایع نباشند. زیرا ماهیت آنها متفاوت از سایر شرکتهای عضو می­باشد؛
  • معاملاتشان در بورس دچار وقفه طولانی نشده باشد.به بیانی دیگر سهام این شرکتها در طول سال های مزبور در بورس فعال بوده و وقفه بیش از سه ماه نداشته باشند؛
  • دسترسی لازم به قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش روزانه و همچنین سایر اطلاعات مالی آنها در طی دوره مورد مطالعه وجود داشته باشد؛

گروه­های صنعتی که جزء واسطه گری مالی هستنند و حذف شدند درجدول2-3 و در جدول 3-3 صنایع باقی مانده آورده شده می باشد.

جدول 2-3 شماره و ردیف گروهای صنایعی که به دلیل واسته گری مالی حذف شده­اند.

منبع : داده های  جمع آوری شده

جدول 3-3 (شماره و ردیف گروهای صنایع باقی مانده که نمونه آماری را شکل می­دهند.)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …