سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

2  فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان

عوامل مختلف ارزیابی عملکرد به این شکل می باشد که در مرحله اول، بایستی هدف و مقصود ارزیابی عملکردکارکنان معین گردد. این مرحله بسیار ضروری می باشد. زیرا به ندرت می توان سیستم واحدی برای ارزیابی کارکنان طراحی نمود که تمام جوانب را مد نظر بگیرد. مثلا در یک سازمان، هدف اولیه از ارزیابی عملکرد ممکن می باشد تعیین نیازهای آموزشی کارکنان باشد درسازمان دیگری سنجش شایستگی افراد برای اتخاذ تصمیماتی درمورد افزایش پرداخت یا ترفیع مقام. پس بایستی اهداف ویژه ای را که نظام ارزیابی عملکرد برای نیل به آن ها طراحی و اجرامی گردد، مشخص ساخت زیرا می توان نمونه های بسیاری مثال زد که درآن ها به دلیل نامعلوم بودن اهداف، سیستم ارزیابی، به درستی طراحی یا اجرا نشده می باشد. با در نظر داشتن این مسائل، سازمان غالبا به بیش از یک نوع سیستم ارزیابی نیاز دارد. درمرحله دوم بایستی برای کارکنان کاملا روشن نمود که در وظایف محوله چه انتظاری از آن ها می رود. معمولا به کمک اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل شغل یا وظایف به دست آمده و در تبیین شغل منعکس شده می باشد، سرپرست یا رئیس مستقیم، محتوا یا وظایف اصلی شغل را با افراد در میان گذاشته و برای وی تبیین می دهد که عملکرد او چگونه بایستی باشد. دراین مرحله شاخص ها و استاندارد ها ارزیابی عملکرد به اطلاع فرد می رسد. درمرحله سوم ، با عملکرد واقعی فرد در شغل اندازه گیری می گردد. درمرحله چهارم این عملکرد با استانداردهای عملکرد مقایسه می گردد. سرانجام در مرحله پنجم، نتیجه حاصل از این مقایسه با فرد درمیان گذاشته می گردد و تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد.(سعادت  ،1379؛ 75)

9-1-2 مزایای ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد یک اقدام رسمی می باشد که برای تمام کارکنان و ستاد اجرایی بالحاظ کردن مشارکت آنان در جهت رشد سازمان انجام می گردد. هدف، اندازه گیری عملکرد کلی یک کارمند در یک دوره زمانی، معمولایک ساله توسط سرپرست مستقیم به مقصود دادن بازخور به کارکنان وکمک به مدیریت می باشد. ارزیابی عملکرد صرفا سنجش عملکرد افراد نیست بلکه مزایای بسیار دیگری نیز دارد. مزایای یک سیستم موفق را به صورت زیر می توان دسته بندی نمود:

برای ارزیابی شونده

 • درک بهتر از تأثیر خود در سازمان، چه چیزی مورد انتظاراست و چه نیازهایی برای تحقق آن انتظارات هست
 • درک شفاف ازنقاط قوت وضعف خود به مقصود توسعه خویش دریک تأثیر اجرایی بهتر در آینده
 • افزایش انگیزه ،رضایت شغلی و عزت نفس
 • فرصت برای بحث در ارتباط با معضلات کار و اینکه چگونه می توان آن ها را برطرف نمود
 • فرصت برای بحث در ارتباط با امید ها و آرزوها و هرگونه ارشاد، طرفداری یا آموزشی که برای تحقق این آرزوها لازم بوده می باشد
 • بهره وری روابط کاری با روسا

برای مدیریت

 • تشخیص عوامل اجرایی و غیراجرایی و توسعه آنان بسوی عملکرد بهتر
 • فرصت آماده کردن کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت های بالاتر
 • تشخیص نیازهای توسعه ای وآموزشی
 • ایجاد ایده های نو برای بهبود.
 • تشخیص بهتر پتانسیل افراد و فرموله کردن طرح های شغلی

برای سازمان

 • بهبود از بحران سازمان
 • خلق یک فرهنگ بهبود و موفقیت مستمر
 • انتقال این پیام که افراد در سازمان ارزشمند هستند

مزایای ذکر گردیده در بالا تنها هنگامی محقق خواهند شدکه ارزیابی عملکرد به عنوان یک فرآیند مدیریتی تلقی گردد(حاجی جباری ، 1386،39).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان