سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

) مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR)

 

2-3-1) تعاریف و مدل ها

نظریه CSR با تفاسیر و تبیین های مختلف و اظهار ارتباط بین کسب و کار و جامعه در دوره های مختلف تاریخی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد[57]. مطالعه در مورد CSR به بیش از70 سال پیش بر می گردد زمانی که چستر بارنارد[1] در سال 1938 در کتاب «عملکردهای اجرایی»، در سال 1939 کلارک[2] در «کنترل اجتماعی کسب و کار»، تئودور کرپس[3] در سال 1940 در «سنجش عملکرد اجتماعی کسب و کار» و هوارد بوون (در بعضی از متون هوارد بوون[4] به عنوان پدر CSR شناخته شده می باشد [26]) در سال 1953 در «مسئولیت های اجتماعی یک تاجر» این مفهوم را در آثار خود اظهار کردند [57].

پس از ورود مبحث CSR به حوزه کسب و کار این سوال مطرح گردید که سازمان ها چه مسئولیت هایی در قبال جامعه دارند. محققان و نویسندگان مختلف پاسخ های مختلفی به این سوال دادند. میلتون فردمن در سال 1970 در مقاله ای که در نیویورک تایمز به چاپ رسید به این سوال بدین گونه پاسخ داد: «تنها مسئولیتی که کسب و کار در قبال جامعه دارد، حداکثر کردن سود برای سهامداران در چارچوب قانون و اخلاق متعارف در کشور می باشد» [27].

یکی از محققان برجسته در زمینه CSR کرول[5] می باشد که از حدود30 سال پیش نظرات و        ایده های ارزشمندی را ارئه نموده می باشد. کرول در سال 1979 CSR را چنین تعریف نموده می باشد:

«مسئولیت اجتماعی کسب و کار شامل انتظارات تشخیصی، اخلاقی، قانونی و اقتصادی می باشد که جامعه در زمان خاصی از سازمان دارد»[58] . در سال 1991 کرول بر اساس چهار بخشی که پیش از این مطرح نموده بود هرم مسئولیت اجتماعی سازمان را ترسیم نمود که در شکل (2-3) قابل نظاره می باشد.

 

[1] Barnard, 1938

[2] Clark, 1939

[3] Kreps, 1940

[4] Howard Bowen, 1953

[5]  Carroll

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان