سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

 تعاریف برنامه درسی

با اندکی تأمل در مطالعات انجام شده در حوزه برنامه درسی، می‌توان پژوهشگران برنامه درسی را در زمره فعال‌ترین پژوهشگرانی دانست که از آغاز شکل گیری مناظره میان روش‌های کمی و کیفی به گونه جدی به این مقوله پرداخته‌اند. . از این میان بایستی از فیلیپ جاکسون[1] (1967) نام برد که مطالعه او تحت عنوان زندگی در کلاس[2] از مهمترین آثار پژوهشی مبتنی بر رویکرد‌های غیرکمی می باشد و درست زمانی انجام گرفت که کمپل[3] و استانلی[4] مطالعات موردی را فاقد هر گونه ارزش علمی اعلام کرده بودند، نیز آیزنر را بایستی شاخص‌ترین چهره در میان پژوهشگران برنامه درسی نام برد که راهبرد پژوهشی خود را تحت عنوان خبرگی و انتقاد[5] در سال 1979 در کتاب تصورات تربیتی[6] معرفی نمود و کوشش نمود تا پارادایمی متفاوت مبتنی بر انگاره‌‌های غیراثبات گرایانه برای پژوهش‌های برنامه درسی ارائه نماید. وی در سال 1990 نیز کتاب مستقلی برای تبیین و بسط دیدگاه‌های روش شناختی خود تحت عنوان چشم بصیر[7] منتشر ساخت که از منابع سودمند و غنی در دفاع از روش‌های کیفی در پژوهش‌‌های برنامه درسی به شمار می‌آید و از دیگر صاحب نظران برنامه‌ریزی درسی حامی این نوع پژوهش در قلمرو برنامه‌ریزی درسی می‌توان از مایکل اپل، ماکیسن گرین[8]، پاینار و مادلین گرومت نام برد (مهرمحمدی، 1388).

باتلر[9](2004) معتقد می باشد که تعریف برنامه درسی وابسته به دیدگاهی می باشد که مورد پذیرش ماست، پس می‌توان برنامه درسی را طرحی برای اقدام؛ سندی نوشته شده برای کسب اهداف یا غایات مطلوب؛ طرحی برای تدارک مجموعه‌ای از فرصت­های یادگیری برای افراد؛ همه تجاربی که فراگیران تحت راهنمایی معلمان خود کسب می‌کنند؛ نظامی برای ارتباط با مردم و فراگردها یا سازماندهی کارکنان و روش­ها برای اجرای آن نظام و بالاخره مجموعه‌ای از حقایق، مفاهیم و تعمیمات در یک موضوع خاص، تعریف نمود. از سوی دیگر تانر[10] (1995) برنامه درسی را بازسازی دانش و تجربه که فراگیر را در کنترل هوشمند دانش و تجربه به گونه همزمان توانمند می­سازد اظهار می­کند. براون[11] (2006) معتقد می باشد که برنامه درسی تمام تجربیات فراگیران که منجر به بهسازی مهارت و راهبرد تفکر خلاقانه و منتقدانه، حل مسائل، همکاری با دیگران، خوب تعامل کردن، موثرتر نوشتن، یادگیری تحلیلی و رشد توانایی پژوهش برای حل مسائل را در بر می­گیرد.

پرینت[12] (به نقل از بیلی،[13] 1995) برنامه درسی را همه فرصت­های یادگیری عرضه شده به فراگیران و مشتمل بر تجاربی تعریف می­کند که فراگیران هنگام اجرای برنامه درسی با آن مواجه می­شوند و شامل فعالیت­هایی می باشد که مربیان برای فراگیران طرح ریزی کرده و به صورت قابل تغییر و انعطاف پذیر در قالب یک سند مکتوب عرضه می­کنند.

اصطلاح برنامه درسی به منظورهای گوناگونی به کار برده شده می باشد. مانند به عنوان برنامه­ای برای یک موضوع درسی خاص در یک پایه تحصیلی مشخص، در طول یک دوره تحصیلی، یا به عنوان برنامه موضوع­های مختلف درسی در طول یک دوره تحصیلی (اوچس[14]، 19749). با این تفاصیل در بسیاری از موارد برنامه درسی از فهرستی از هدف­های آموزشی و مطالبی که بایستی در دانشگاه­ها تدریس گردد، تجاوز نمی­کند (لوی[15]،1923). در سال­های اخیر مفهوم برنامه درسی گسترش یافته می باشد، تا آنجا که برنامه تفصیلی کلیه فعالیت­های یادگیری فراگیرنده، انواع وسایل آموزشی، پیشنهاداتی در مورد راهبردهای یادگیری و شرایط اجرای برنامه و … را شامل شده می باشد (لوی، 1923).

[1] – Jaccson

[2] – Life in Classrom

[3] – Campbell

[4] – Stanly

[5] – Criticism and Connoisseurship

[6] – Educational imagination

[7] – Enlightened Eye

[8] – Maxine Green

[9] -Batler

[10]– Taner

[11] -Brown

[12] -Print

[13] -Bailey, J.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[14] -Ochs

[15] -Loy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.