سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های ارزیابی عملکرد

به مقصود ارزیابی عملکرد سازمان ها ازگذشته تا به حال مدل های متفاوتی ارائه شده می باشد که در ادامه به آن ها تصریح خواهد گردید.

1-12-1-2  روش درجه بندی ترتیبی

در روش درجه بندی، هریک از سرپرستان افراد تحت نظرخود را از لحاظ نحوه انجام وظایف و علاقه مندی به کار مورد سنجش قرار داده و جایگاه نسبی هر یک را نسبت به بقیه کارکنان تعیین می کنند. دراین روش قضاوت شخصی و اظهارنظر نسبتا ذهنی سرپرست ملاک ارزیابی می باشد و طبعا با در نظر داشتن ویژگی های خطاپذیری بشر احتمال ناصحیح بودن اینگونه قضاوت های ذهنی زیاد می باشد. باوجود آنکه روش درجه بندی یک روش ساده، مقرون به صرفه  وقابل اجرا می باشد ،اما به علت ذهنی بودن عوامل تعیین شایستگی بهره گیری از آن به علت های زیر محدود می باشد.

  • ممکن می باشد رئیس تحت تاثیر احساسات و عواطف و واکنش های آنی و روانی قرار بگیرد و یا آنکه نظر اجمالی خود را بدون مطالعه ابراز دارد.
  • ارزیابی کننده نمی تواند درجه اختلاف را دقیقا مشخص کند.
  • تعیین ارزش و شایستگی وقتی تعدادکارمندان زیاد باشد امری دشوار و نتایج مبهم می گردد.(طاهری، ،1388؛35).

2-12-1-2 روش مقایسه فرد به فرد

اگر تعدادکارکنان زیاد نباشد می توان از روش مقایسه فرد به فرد بهره گیری نمود. دراین روش :

  • عملکرد کارکنان با یکدیگر مقایسه می گردد
  • معمولا این روش برای مقایسه کلی افراد مورد بهره گیری قرار می گیرد
  • بعضی از این روش برای مقایسه عملکرد کارکنان درزمینه های کیفیت وکمیت ،انضباط ،اخلاق و…بهره گیری می کنند

گروهی از صاحب نظران عقیده دارند تصمیماتی که مسئولان درمورد نیروهای انسانی شاغل در سازمان اتخاذ می کنند، عملا بر اساس این قبیل ارزیابی های مقایسه ای می باشد نه ارزیابی هایی که هر یک از کارکنان را مستقل از یکدیگر و بر اساس معیار و استانداردی مطلق می سنجند(صالح اولیاودیگران، 1389؛41)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان