سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

8تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی

در بازارهای سرمایه بسیاری از سرمایه گزاران مردم عادی می باشند و تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم اطلاعیه هایی می باشد که از جانب شرکت منتشر می گردد نمونه های از آن اطلاعیه هایی می باشد که از جانب شرکتها منتشر میشود نمونه ای از این نوع اطلاعیه ها اعلان سود برآوردی هر سهم[1] می باشد که در ان سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اعلان عموم می رسد حال اگر در بین سرمایه گزاران فعال در بازارهای سرمایه افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایر افراد در جایگاه بهتری قرار داشته باشند و به عنوان نمونه از اعلان هایی مطلع باشند که قرار می باشد درمورد سود صورت پذیرد آنان میتوانند بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شکاف قیمتها  شوند که از این حالت به عنوان مزیت اطلاعاتی یاد کرده اند . [14]

 

 

 (2-9 بازارهای کارا و اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در بازار کارا محتوای اطلاعات افشا شده مورد توجه قرار می گیرد.کارایی برحسب مجموعه اطلاعات تعریف می گردد، اگر اطلاعات ناقص باشد مثلا نادرست یا اطلاعات اشتباه درون سازمانی باشد قیمت سهام درست منعکس نخواهد گردید.  همچنین در بازارهای کارا تمام اطلاعات (خصوصی و محرمانه)موجود در بازار اثر خود را برروی قیمت سهام منعکس می کنند پس شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا،دلیل وجود حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی دانست که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل دراختیار دارد . [14]
( 2-10 عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاههای مختلف

آغاز دردهه 1970میلادی سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس، جورج اکرلوف  و استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات،نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید.

بعدها دانشمندان دیگری نیز در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی نظریه هایی را مطرح کردند مانند:

1- اکرلوف وهمکاران (1970)

2- تینینک (1972)

3- کاپلان وگالی (1983)

4- مدل کیم و ورچیا (1994)

5- مدل اسکات و همکاران (2003)

[1] EPS

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …