سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

5مدل اسکات[1] و همکاران

مطابق با نظر اسکات وقتی یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی باشد سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات نا متقارن  می باشد و این عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از وجود اطلاعات درون سازمانی می باشد حتی اگر قیمت به گونه کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند باز هم این احتمال هست افراد درون سازمان نسبت به افراد خارج سازمان دارای اطلاعات بیشتری باشند در این زمان این افراد از مزیت داشتن اطلاعات بهره گیری میکنند و به منافع بیشتری دست می یابند زمانی که سرمایه گزاران خارجی از این موضوع اگاه شوند بدیهی می باشد مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل برای اوراق بهادار پرداخت کنند نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیان های احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه واکنش نشان می دهند. [14]

 (2-11نقد شوندگی سهام:

نقدشوندگی اندازه سهولت در خرید و فروش یک کالا بدون تغییر قابل ملاحظه در قیمت آن می باشد.نقدینگی ممکن می باشد به عنوان واحد ریسک در نظر گرفته گردد.توانایی یک شرکت در اجرای تعهدات مالی کوتاه مدتش بدون اینکه مجبور باشد سرمایه طولانی مدتش را بصورت نقد در آورد یا فعالیت هایش را کاهش دهد ، نقدینگی عامل مهم در ارزیابی شرکت از طرف ذی نفعان مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، و طرف های قانونی می باشد.شرکتهایی که نقد شوندگی خوبی دارند، ممکن می باشد اطلاعات بیشتری افشا کنند تا خودشان را از شرکت هایی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند ، متمایز کنند. [2]دوگونه نقدینگی هست:

 (2-11-1نقدینگی بازار[2] ( نقدشوندگی بازار )

نقدشوندگی بازار یک اوراق بهادار زمانی مطلوب تلقی می گردد که به راحتی بتوان آن را معامله نمود، به اظهار دیگر شکاف بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش وارده برای آن کم باشد، نوسانات شدید نداشته، و انعطاف قیمتی‌اش بالا باشد و البته همچنین کسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد . [2]

 (2-11-2نقدینگی تامین مالی[3]

نقدینگی تامین مالی یک بانک یا سرمایه‌گذار مناسب ارزیابی می گردد، اگر منابع مالی کافی به‌واسطه سرمایه خود یا وام‌های وثیقه‌ای[4] در اختیار داشته باشد.وام های وثیقه ای به وام‌هایی گفته می گردد که وام‌گیرنده در ازای دریافت آن دارایی‌های را به عنوان تضمین وام به وثیقه نزد بانک می‌سپارد. [2]

 

 (2-12ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی (نقدشوندگی) بازار عبارت می باشد از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که فرد احتیاج به معامله دارایی‌اش دارد. [2]

ریسک نقدینگی (نقد شوندگی) بازار، محرک مهم قیمت اوراق بهادار، مدیریت ریسک و سرعت آربیتراژ می باشد و «نقدینگی تامین مالی» بانک‌ها و سایر واسطه‌های مالی، محرک مهم ریسک نقدینگی بازار می باشد. بحران‌های نقدینگی از طریق چرخه‌های نقدینگی گسترش می‌یابند؛ در چرخه‌های نقدینگی ضرر و زیان، افزایش حداقل سرمایه حساب‌ها، سخت‌گیرانه‌تر شدن مدیریت ریسک و افزایش بی‌ثباتی به نوبه خود همدیگر را تقویت می‌کنند. در هنگام وقوع این پدیده، کسانی که به‌گونه سنتی تامین‌کننده نقدینگی بودند خود تبدیل به متقاضیان نقدینگی می شوند، سرمایه‌های جدید به کندی وارد بازار شده و قیمت‌ها کاهش یافته و به جای اول خود باز می‌گردند.  [2]

[1] Scott

[2] Market Liquidity

[3] Funding liquidity

[4] Collateralized Loans

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …