سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

2 نظریه پاستور

بیماری، واکنش اختصاصی بدن پیش روی ویروس­ها و باکتری­های مهاجم می باشد و موجب بروز بیماری در بشر می گردد(آر راس رندال 1377،18)

7-8-2-2 نظریه لوتانز

لوتانز استرس را پاسخی دانسته که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی، رفتاری، روانی یا جسمانی از خود بروز می دهد و این تطبیق ممکن می باشد نمودی مخرب یا سازنده داشته باشد.

8-8-2-2  نظریه راجرز

الگوی راجرز از شخصیت سالم، سلامت روانی بشر می باشد که بسیار کارآمد و با کنش و با کارکرد کامل که از تمام توانائیهایش بهره می گیرد و عملکرد مطلوبی دارد. راجرز برخلاف آلپورت که اطلاعاتش را از مطالعه افراد بالغ و سالم بدست آورده بود با کسانی به کار و پژوهش پرداخته که به علت مشکل روانی برای دگرگونی شخصیت در جستجوی کمک بودند به نظر راجرز درک آگاهانه از خویشتن و دنیای پیرامون می باشد که شخص را هدایت می کند و نه نیروهای ناآگاهانه که تحت فرمان او نیستند(همان، 32)

 

9-2-2 عوامل بالقوه استرس شغلی

عوامل محیطی: این نوع استرس ها، در سازمان هایی که دارای توجه سیستمی باز هستندو به گونه قابل ملاحظه ای از محیط بیرونی خود متاثر می شوند به وجودمی آید و شامل تغییرات اجتماعی ، تکنولوژیکی ؛ سیاسی و اقتصادی می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل سازمانی:با وجود اینکه عوامل متعددی در محیط کار هست که در ایجاد استرس موثر می باشنددر این جا به هشت عامل عمده آن مانند ، تفاوت های حرفه ای ؛ ابهام تأثیر ؛تعارض تأثیر ؛ اضافه باری یا کم باری تأثیر ؛ توزیع نامناسب مسئولیت؛ساختار سازمانی ناهمگون ؛ عدم رهبری اقتضایی و فقدان مشارکت تصریح می گردد.

عوامل فردی:  عوامل تشکیل دهنده زندگی خصوصی کارگر یا کارمند، آخرین مقوله ای می باشد که می تواند به عنوان عوامل بالقوه استرس مورد مطالعه قرار گیرد (قاسمی ، 1388 ؛ 660-665)

همچنین فیکلرد در پژوهش خود در آمریکا 1980 علائم و نشانه های استرس را در چهارسطح (بسته به شدت استرس) به تبیین زیر پیشنهاد می کند:

1ـ افزایش ضربان قلب، تند شدن تنفس، افزایش فشار خون، تغییرات فیزیولوژیکی

2ـ تهییج، اضطراب، تنش عدم توانایی در تمرکز افکار، ناآرامی و بی قراری

3ـ سردرد، دردشکم  و سایر دردهای بدنی

4ـ زخم معده، حمله قلبی، اعتیاد، بیماری های حاد روان وروان پریشی(C.S.Leong , 1996 ,1345-1363)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان