سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی عملکرد

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در جهان رقابتی امروز تنها سازمان هایی می توانند در این شرایط پرتلاطم باقی بمانند که به بهترین نحو از منابع خود بهره گیری نمایند.یکی از منابع مهم سازمان ، نیروی انسانی می باشد. از آنجا که سازمان برای رفع و جبران کاستی ها ، ارتقاء بهره وری و اثربخشی و همچنین کشف توانایی های کارکنان خود، به سنجش عملکرد آنان نیاز دارد، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرایندی بسیار مهم در توسعه کارکنان و سازمان می باشد.(بهبهانی ، 1391؛97)

1-1-2 مفهوم عملکرد

مفهوم این واژه از آن جا مهم می باشد که با تعریف عملکرد می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون و بیتز[1] خاطر نشان ساخته اند که «عملکرد یک ساختار چند بعدی می باشد که ارزیابی آن، بسته به انواع عوامل، متفاوت می باشد». کین[2] معتقد می باشد «عملکرد چیزی می باشد که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف می باشد».

بروج براچ[3] معتقد می باشد «عملکرد، هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج می باشد. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند که عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به اقدام تبدیل می­کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب می­آیند و می­توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت نمود». این تعریف از عملکرد، منجربه این نتیجه­گیری می گردد که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد، هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها (نتایج) بایستی در نظر گرفته شوند.

عملکرد اسم مرکب (اقدام+نمود) و به معنی کارکرد،اندازه کار ، حاصل و نتیجه کار می باشد.عملکرد یک مفهوم کلی می باشد که نتیجه فعالیت های افراد را نشان می دهد و اثربخشی و کارایی به عنوان اجزای آن مورد توجه می باشند. بنیان­گذار تئوری مدیریت ، نوشته می باشد :”اثربخشی شالوده توفیق می باشد و کارایی کمترین شرط برای بقاء پس از رسیدن به توفیق می باشد. کارایی علاقه­مند می باشد که کارها را درست انجام دهد، اثربخشی کارها را درست انجام می­دهد.”(حسینیان و همکاران، 1386؛ 17)

پس به گونه اختصار عملکرد فردی بالا و خوب می باشد که علاوه بر بالا بودن اثربخشی و کارایی _حوادث کاری ، غیبت ها و تاخیرات در ورود به محل کار و مشاجرات در محل کار و عوامل از این قبیل کمتر نظاره گردد(فتح آبادی ، 1376؛120-126 )

[1]– Holton & Bitz

[2]– Kin

[3]– Brombrach

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان