سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش مقیاسی

در روش مقیاسی آغاز تعدادی عامل مانند: ابتکار، درجه همکاری، طرز سلوک و غیره را بنابر مقتضیات سازمان انتخاب و در جدولی درج می کنند. آنگاه کارکنان را بر حسب هر یک از عوامل به صورت درجاتی از قبیل استثنایی، عالی، خوب، متوسط، ضعیف و بد درستون های مربوط تعیین می نمایند. مقیاس­ها ممکن می باشد به اشکال ذیل باشند :

 • مقیاس عددی: مرکب از اعداد صحیح واعشار یا به صورت درصد
 • مقیاس جزئی: مانند (الف ، ب ، ج ، د)
 • مقیاس توصیفی: مانند (بسیار خوب ، خوب ، متوسط ،کمترازمتوسط)

در مقیاس خطی پیوسته نیز عدد معرف امتیاز، یک عدد ریاضی تلقی نمی گردد زیرا در ارزیابی بشر ها مرکز صفر مطلق وجود ندارد. معایب عمده این روش عبارت می باشد از:

 1. یک نظر به تمام جنبه ها و عوامل ارزیابی یک کارمند تعمیم داده می گردد
 2. ارزیابی تقریبا به صورت ذهنی و سطحی انجام می گردد
 3. درصورت نیاز بودن تعداد کارمندان مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد می باشد

یکی از علت های محبوبیت و رواج این روش سادگی و سهولت بهره گیری از آن می باشد.(طاهری ،1388؛54)

4-12-1-2 روش چک لیست

یکی از قدیمی ترین روش های ارزیابی روش چک لیست می باشد. دراین روش یک سلسله سوالات یا جملاتی مطرح می گردد و ارزشیاب بدون آن که از ارزش واقعی اظهارنظرخود مطلع باشد ، بایستی پیش روی سوال یا عبارات جمله چک شده بر عهده متخصصان امورپرسنلی می باشد. در این روش از ارزیاب خواسته می گردد تا لیستی را که حاوی رفتارها و ویژگی های مشخص یا خصوصیات شغلی می باشد مطالعه نموده وتعیین کندکه کدام جمله به بهترین وجه نشان دهنده عملکردکارمند موردنظر می باشد.

اما بحث اصلی این جاست که درست می باشد این روش ،روش صحیح و استانداردی می باشد و مزایایی همچون :

 • مقرون به صرفه بودن
 • سهولت اجرا
 • عدم نیاز به آموزش گسترده
 • استاندارد

ازمعایب این روش نحوه اختصاص امتیاز به سوالات چک لیست ها می باشد. به علاوه برای ارزشیابی کارکنان مشاغل متفاوت بایستی از چک لیست های متفاوت بهره گیری نمود. اما مزیت اصلی این روش بی اطلاعی ارزیاب ها از ارزش پاسخ های مثبت و منفی می باشد(سلطانی، 1390)

5-12-1-2  روش وقایع حساس

یکی ازجدیدترین شیوه های تعیین شایستگی کارکنان روش وقایع حساس می باشد. برقراری این روش مستلزم تشخیص، طبقه بندی و ثبت رویدادهای مهم خدمتی کارکنان می باشد. معمولایک واقعه وقتی حساس تلقی می شودکه انجام و یا خودداری از انجام آن توسط مسئول مربوطه برای سازمان نتایج ثمربخش یا زیان بخشی به بار آورد.

این روش سبب رهایی کارکنان از تشویش و بی اطلاعی از وضع خودشان درسازمان گردیده و به آنها فرصت می دهد تا نتایج کار خود را به اطلاع روسای مربوطه رسانده و با مشاوره با آنان در جهت بهبود و اصلاح نقایص خود بکوشند زیرا در زمان وقوع، تبیین حادثه یادداشت می گردد. اجرای این روش از لحاظ صرف وقت اشکالی ایجاد نمی کند. به علاوه این روش بهتر می توان از جنبه های قدرت و ضعف کار کارمندان را در موارد خاص مورد دقت و توجه قرار دارد.(صالح اولیا ودیگران،1389؛67)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

 • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان