سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

[1] :” اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش می باشد  ]27[که مانند معیارهای نقدشوندگی می باشد که در تحقیقات اخیر به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرارگرفته می باشد.

تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خریدو پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند و معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایینترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند.]7[

نقدشوندگی[2]:  نقدشوندگی ، به این معنی می باشد که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرر و زیان وهزینه ، به پول نقد تبدیل نمود.]6[

دوگونه نقدینگی هست:

نقدشوندگی بازار یک ورقه بهادارزمانی مطلوب می باشد که به راحتی بتوان آن را معامله نمود، به اظهار دیگر شکاف بین قیمت‌های پیشنهاد خرید و فروش وارده برای آن کم ، نوسانات این دامنه کم و انعطاف قیمتی‌اش بالا باشد و البته همچنین کسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد .

نقدینگی تامین مالی یک بانک یا سرمایه‌گذار زمانی مناسب ارزیابی می گردد، که منابع مالی کافی به‌واسطه سرمایه خود یا وام‌های وثیقه‌ای[5] (به وام‌هایی گفته می گردد که وام‌گیرنده در ازای دریافت آن دارایی‌های را به عنوان تضمین وام به وثیقه نزد بانک می‌سپارد ) در اختیار داشته باشد.]2[

ریسک نقدینگی[6] : ریسک نقدینگی (نقدشوندگی) بازار عبارت می باشد از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که فرد احتیاج به معامله دارایی‌اش دارد و ریسک نقدینگی تامین وجوه عبارت می باشد از خطر عدم توانایی معامله‌گر در تامین مالی وضعیت خود (خرید یا نگهداری) و در نتیجه اجبار به رها کردن آن. ]2[

 

13-1) اختصار فصل

در این فصل به ارائه­ کلیات پژوهش پرداخته گردید و طرح کلی پژوهش مشخص گردید. موارد ذکر گردیده در این فصل شامل مقدمه، اظهار موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، فرضیه­های پژوهش، روش پژوهش بودند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

14-1)   چارچوب فصول بعد

در فصل دوم به ارائه­ مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه عدم تقارن اطلاعاتی ، نقدینگی و ریسک نقدینگی پرداخته خواهد گردید. در فصل سوم، روش انجام پژوهش تشریح شده و جامعه­ آماری، نمونه­ آماری و روش نمونه­گیری بهره گیری شده ارائه خواهد گردید. همچنین در این فصل فرضیه­های پژوهش اظهار شده و متغیرهای پژوهش و شیوه­ محاسبه­ آنها آورده خواهد گردید و روش گردآوری اطلاعات و روش­های آماری بهره گیری شده به گونه مبسوط تشریح خواهد گردید. در فصل چهارم مدل­های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه­های پژوهش آزمون خواهد گردید و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها و تجزیه و تحلیل­های انجام شده اظهار گردیده و توصیه برای تحقیقات آتی داده خواهد گردید.

 

[1] Bid-ask Spread

[2] Liquidity

[3] Market Liquidity

[4] Funding liquidity

[5] Collateralized Loans

[6] Liquidity Risk

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …