پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:بررسی مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان

سایت منبع   عنوان کامل پایان نامه :   مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان قسمتی از متن پایان نامه : تئوری  سازمان صنعتی تئـوری سازمان صنعتی توسط محققـان حوزه ی مدیریت استراتژیک ادامه مطلب…

By 92, ago